Zanimivosti

SLOVENIJA: Kakšno kazen je dobila slovenka, potem ko ni ločevala odpadkov??

Na Ptuju so se lotili pregleda sortiranja odpadkov pri večstanovanjskih stavbah.

Občani so se namreč pritožili, da je frekvenca odvoza smeti premajhna, zneski za ravnanje s komunalnimi odpadki pa previsoki

Iz Javnih služb Ptuj so sporočili:

”Pri pregledu zbirnih mest na Volkmerjevi ulici in Ulici 5. prekomorske so bile ugotovljene številne nepravilnosti pri ločevanju odpadkov. Do vrha polni zabojniki za mešane komunalne odpadke in polne vreče ob njih so že na prvi pogled dajali vtis o skrb vzbujajočem stanju. Ob sortiranju odpadkov iz odvrženih vreč je bilo zbrano ogromno drugih odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke – biološki odpadki, oblačila, steklenice, embalaža, papir, kosovni odpadki. Tem so namenjeni ločeni zabojniki, ki so bili ob pregledu skoraj prazni. Ugotovitve pregleda so tako potrdile, da volumen zabojnikov za mešane komunalne odpadke zadošča potrebam stanovalcem in da je nameščeno zadostno število posod.”

Sodelovala je tudi inšpektorica, ki je med pregledom našla dokaze o neustreznem ravnanju z odpadki za eno osebo.


 

Napisali so ji kar 400 evrov kazni.

V blokovskih naseljih pa se zelo slabo ločujejo odpadki. Direktor javnih služb Ptuj Alen Hodnik je povedal:

”V mešanih komunalnih odpadkih se nahaja tudi precej bioloških odpadkov, papir, torej vse tisto, kar sem ne sodi. Še enkrat pa izpostavljam, kar smo že večkrat povedali, gre za odpadke, ki so najdražji, saj ta ostanek vozimo v Celje, kjer nam vsako tono zaračunajo.”

Odločili so se, da cen ne bodo spreminjali, občani pa si lahko z odgovornim ločevanjem kar sami znatno znižajo znesek položnice. Boljše kot so odpadki sortirani, nižji je strošek za posameznega uporabnika.

Če pa prebivalci blokovskih naselij ne bodo zmanjšali količine mešanih komunalnih odpadkov, se jim bo to precej poznalo tudi na položnicah.

Delimo to opozorilo naprej. Ločujmo odpadke, poskrbimo za lepši jutri. Hvala!

Povzeto po prispevku iz Slovenskih Novic.