in

SLOVENIJA: Socialna pomoč ne bo več v “denarju”? Namesto tega bi prejemniki dobili…

Slovenska nacionalna stranka je pred časomi podala pobudo, da naj se denarna socialna pomoč nadomesti s pomočjo v obliki bonov.

Tako naj bi se zagotovilo, da bodo dobile pomoč osebe, ki so pomoči dejansko potrebne.

Predlog se sedaj po socialnih omrežjih ponovno širi.

Ponovno se je vnela vroča debata.

Predlagatelj pobude namreč piše, da naj bodo tisti, ki denarno socialno pomoč izrabljajo za nakup luksuznih dobrin in mamil, primerno sankcionirani.

”Politika socialnega varstva se lahko vrši bodisi v denarni obliki bodisi v naravi. Po našem mnenju je treba dati prednost prejemkom v naravi. Le tak ukrep temelji na pravičnosti in solidarnosti med sodržavljani.”

Menijo, da bi prejemke bilo bolje zagotoviti v obliki bonov:

”Ti boni naj bodo namenjeni za nakup prehrambnih izdelkov, izdelkov za higieno, oblačil ter drugih nujno potrebnih potrebščin. Bon naj velja le za tekoči mesec brez možnosti prenosa na drugo osebo.”

Če se sredstva določeni mesec ne porabijo, jih v drugi mesec ne bi bilo mogoče prenesti.

Kakšno pa je vaše mnenje o tem predlogu?

ZABAVNO: 9 eksperimentov, ki jih lahko poskusiš sam za krajšanje časa

NORO! Policistka je ustavil voznika in se začudila, ko je videla vozniško dovoljenje!